Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình

  1. Nội dung câu hỏi:

  Theo mẫu 02 phụ lục V Thông tư 26/2016/TT-BXD mục 9: “Kèm theo báo cáo là bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng”. Xin Bộ Xây dựng cho biết bộ hồ sơ hoàn thành đó sau khi cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu có trả lại cho Chủ đầu tư hay không?

  2. Nội dung trả lời:

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư số 26/2016/TT-BXD) thì khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư gửi văn bản theo mẫu số 02 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Trong đó, Mục 9 Mẫu số 02 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định: “gửi kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng”, không có nội dung quy định về việc nộp kèm theo báo cáo là bộ hồ sơ hoàn thành công trình./.

  Cục Giám định

  1658

  Câu hỏi khác

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

  Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành. (7/5/2018)

  Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28. (19/4/2018)

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của độc giả Phạm Minh Bằng tại địa chỉ thư điện tử : messi245013@gmail.com, (9/3/2018)

  Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình (25/10/2017)

   


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT