Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi về mẫu dấu hoàn công của độc giả Nguyễn Anh Tuấn tại địa chỉ email: xtuan29@gmail.com

Hỏi: Tôi có thắc mắc về nội dung Phụ lục 2 của Thông tư 26 như sau:

- Mục a điều 1 của PL 2 có ghi: "....được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công." Vậy đóng dấu ở đây hiểu là dấu gì (dấu ký tên, họ tên, hay dấu pháp nhân của các bên liên quan). Tại vì trong Mẫu số 1, 2 bên dưới tôi không thấy ghi (mục in nghiêng chỉ ghi: Ghi rõ họ tên, chữ ký)

- Theo như mẫu BVHC trước đây phải ghi đại diện Nhà thầu, ký, đóng dấu pháp nhân


Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2017 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ hoàn công”. Dấu đóng trên bản vẽ hoàn công là dấu bản vẽ hoàn công được quy định tại Khoản 2 Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD./.

Cục Giám định

1255

Câu hỏi khác


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT