Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời thắc mắc về hồ sơ nghiệm thu hoàn thành giai đoạn và hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng.

  Hỏi : Độc giả Phan Đình Minh có địa chỉ thư điện tử minh.artelia@gmail.com hỏi:

  Dự án chúng tôi đang thực hiện giám sát thi công phần cọc khoan nhồi và tường vây, nhưng do nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ và mất khả năng về tài chính nên bị chấm dứt hợp đồng thi công. Sau khi chấm dứt hợp đồng, chúng tôi có có yêu cầu nhà thầu cử cán bộ xuống làm việc và hoàn thành: hồ sơ nghiệm thu hoàn thành giai đoạn và hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng, nhưng nhà thầu không thực hiện nên chưa có các tài liệu sau: biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng, bản vẽ hoàn công.

  Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp chúng tôi đã có: Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào - có chữ ký của Nhà thầu thi công (bao gồm: kết quả thử nghiệm vật liệu đầu vào); Biên bản nghiệm thu công việc vào - có chữ ký của Nhà thầu thi công (bao gồm: kết quả thử nghiệm bê tông tuổi 28 ngày); Báo cáo kết của siêu âm cọc khoan nhồi - Đơn vị độc lập thứ 3 thì chủ đầu tư và giám sát thi công có thể lập biên bản để đóng Hồ sơ hạng mục này không? Nếu không được thì phải làm như thế nào?


  Trả lời:

  Sau khi nghiên cứu câu hỏi của độc giả Phan Đình Minh, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bào trì công trình xây dựng thì kết quả nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình xây dựng phải được lập thành biên bản. Vì vậy, việc chủ đầu tư đơn phương tổ chức nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình xây dựng khi không có sự tham gia của nhà thầu thi công xây dựng là không phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình;

  Để tháo gỡ các vướng mắc trong việc hoàn tất hồ sơ, Chủ đầu tư và các bên liên quan có thể căn cứ theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, các phụ lục hợp đồng để giải quyết theo quy định của Hợp đồng đã được ký kết và quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Trường hợp các bên không đạt được thoả thuận để giải quyết tranh chấp thì có thể đề nghị Trọng tài hoặc Toà án giải quyết theo quy định của Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

  Cục Giám định

  13004

  Câu hỏi khác

  V/v trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ thư điện tử "phucuong.xlmt@gmail.com" qua trang thông tin điện tử (2/7/2020)

  Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng (29/5/2020)

  Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (29/5/2020)

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

  Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành. (7/5/2018)

   

  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT