Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng thuộc dự án Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn

  Ngày 29/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5234/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng Lai Châu hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng thuộc dự án Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn Làm chủ đầu tư.

  Theo đó, việc phân cấp công trình, hạng mục công trình Du lịch ngắm cảnh thuộc dự án Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

  Qua thông tin của dự án và thông tin từ báo chí, được biết các hạng mục công trình thuộc dự án Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn đã hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng trong khi Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục có liên quan về đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Lai Châu thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương, kiểm tra hướng dẫn các chủ thể tham gia xây dựng và báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

  Cục Giám định

  757

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An