Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn phân loại công trình

  Hướng dẫn phân loại công trình


  Theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Phụ lục I của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, các công trình cảng cá mà Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề cập đến trong Văn bản số 113/SXD-QLHĐXD là các công trình bến cảng biển thuộc loại công trình giao thông.
  Cục Giám định

  989

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An