Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Phân cấp công trình xây dựng đối với dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trụ sở huyện ủy

  Câu hỏi của bạn Ngô Quan Tùng tại hòm thư ngoquantunglx@gmail.com hỏi

  Tôi đang thực hiện công trình Nâng cấp, cải tạo trụ sở huyện ủy. Gồm 07 hạng mục như sau:

  1/ Kho lưu trữ (xây mới): Quy mô 02 tầng; chiều cao 8,9m; diện tích xây dựng là 171,6 m2; móng bê tông cốt thép, vách tường, mái lợp tole..

  2/ Sân nền (xây mới): Diện tích là 312 m2, đan bê tông cốt thép

  3/ Thiết bị (mua mới): Dàn âm thanh, tivi, máy lạnh, đèn sân khấu..

  4/ Khối nhà làm việc (cải tạo): Quy mô 02 tầng; chiều cao 9,8m; diện tích cải tạo là 620 m2; thay mới mái tole, sơn mới, chống thấm, thay mới trần và gạch nền.

  5/ Khối hội trường (cải tạo): Quy mô 01 tầng; chiều cao 6,8m; diện tích cải tạo là 448,3 m2; thay mới mái tole, sơn mới, chống thấm, thay mới cửa đi và cửa sổ, lắp thêm đèn led

  6/ Khối nhà khách (cải tạo): Quy mô 02 tầng; chiều cao 9,7m; diện tích cải tạo là 712 m2; thay mới mái tole, sơn mới, chống thấm, thay mới thiết bị vệ sinh, sửa cửa đi, cửa sổ, gắn mới hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời.

  7/ Phòng tiếp khách (cải tạo): Diện tích cải tạo là 43,4 m2; sơn mới, chống thấm, thay mới cửa đi, cửa sổ, lắp cách âm vách và trần.

  Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2 và Mục 1.1.7 Phụ lục 1 Thông tư 03/2016/TT-BXD tiêu chí phân cấp là tầm quan trọng, công trình trụ sở huyện ủy là cấp II nhưng không đề cập là xây mới hay cải tạo

  Vậy trong trường hợp của tôi là công trình cải tạo, nâng cấp thì công trình và các hạng mục thuộc cấp mấy, công trình nhóm nào? Có được dùng thêm Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD để phân cấp công trình và các hạng mục công trình nêu trên?

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:

  1. Việc phân loại và quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  2. Phân cấp công trình được quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

  Theo Bảng 1.1.7, Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì công trình trụ sở làm việc của Huyện ủy được xác định là công trình cấp II.

  Cục Giám định

  11128

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An