Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Hà Nội về nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình của tư vấn giám sát

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Hà Nội xin hỏi quý Bộ và quý Cục câu hỏi như sau:

Hiện nay, Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng không quy định việc tư vấn giám sát phải có nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình. Vậy khi bị Thanh tra kiểm tra mà đơn vị giám sát không có nhật ký giám sát có bị xử phạt theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 không


Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Hà Nội, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các Thông tư hướng dẫn không quy định việc tư vấn giám sát phải có nhật ký giám sát thi công xây dựng. Vì vậy, đối với các công trình xây dựng kể từ sau ngày 15/4/2013 (Nghị định 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì đơn vị tư vấn giám sát không bắt buộc phải lập nhật ký tư vấn giám sát./.

Cục Giám định

952MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT