Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của độc giả Phan Khắc Dũng tại hòm thư pkdung135@gmail.com về điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn của nhà thầu thi công xây dựng công trình cấp I


  Hiện tôi đang làm TVGS tại một dự án cấp 1, tôi muốn hỏi đối với Nhà thầu trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình cấp I thì các Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn (được hiểu là cán bộ kỹ thuật) phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề mới được phép tham gia và ký xác nhận các hồ sơ nghiệm thu, quản lý chất lượng tương ứng với công việc do mình thực hiện có đúng không?

  Sau khi xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Hiện nay, pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng. cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp tham gia ký, xác nhận hồ sơ nghiệm thu, quản lý chất lượng phải có năng lực phù hợp với công việc đảm nhận, đảm bảo điều kiện năng lực theo đúng hồ sơ dự thầu và hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu được chủ đầu tư chấp thuận và phê duyệt.

  Cục Giám định

  1074


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT