Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời thắc mắc về chỉ huy trưởng công trình của các thành viên liên danh

1. Nội dung câu hỏi:
Công ty tôi đang thực hiện hợp đồng Liên danh bao gồm 2 công ty thi công một công trình giao thông. Về thoả thuận liên danh phân định công việc giữa 2 công ty rõ ràng theo đoạn lý trình.
Vậy xin hỏi Quý Cục chúng tôi cử 2 chỉ huy trưởng công trình, mỗi người đại diện riêng cho mỗi công ty thành viên trong liên danh thực hiện phần việc của mình được không?
(Mục đích để thuận tiện trong quá trình thi công cũng như thực hiện công tác nghiệm thu, lập và ký hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, ....)

Vậy chúng tôi xin hỏi các nội dung trên. Xin cám ơn!

2. Nội dung trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh. Vì vậy, từng thành viên liên danh của liên danh nhà thầu có thể cử cá nhân đáp ứng điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường đối với phần công việc của thành viên liên danh theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Công tác nghiệm thu, lập và ký hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công trong trường hợp nhà thầu là liên danh đã được hướng dẫn tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng./.


Cục Giám định

2112MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT