Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời thắc mắc của công ty SPCC về tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Hỏi Nhà thầu SPCC là doanh nghiệp nước ngoài 100% có phòng thí nghiệm LAS-XD 163 xin hỏi quý Cục câu hỏi như sau:

1. Phòng thí nghiệm LAS-XD 163 có được phép làm thí nghiệm vật liệu xây dựng kiểm tra chất lượng thi công cho các công trình do SPCC làm tư vấn giám sát hay không?

2. Phòng thí nghiệm LAS-XD 163 có được phép làm thí nghiệm vật liệu xây dựng kiểm tra chất lượng thi công cho các công trình do SPCC thi công hay không?

3. Phòng thí nghiệm LAS-XD 163 có được phép làm thí nghiệm nén bê tông 28 ngày tuổi, thử chống thấm, thử cốt liệu, thử xi măng cho các công trình do SPCC sản xuất và cung cấp bê tông hay không? Kết quả thí nghiệm có phục vụ công tác hoàn công được hay khôngTrả lời:


Hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm, kiểm định chuyên ngành xây dựng được thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Nghị định số 62/2016/NĐ-CP. Trong đó, theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng, các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình và không được thực hiện kiểm định chất lượng công trình đối với công trình do mình giám sát; Nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư, thiết bị do mình cung cấp.

Như vậy, phòng thí nghiệm LAS-XD 163 được phép thực hiện các thí nghiệm trong trường hợp đáp ứng được các quy định nêu tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan./.

Cục Giám định

2539MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT