Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc đối với công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định

  Ngày 11/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2549/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao Việt về việc hướng dẫn, giải đáp thắc mắc đối với công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.

  Căn cứ điểm b Khoản 7 Điều 7 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP) thì “Nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan”.

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì tổ chức thực hiện giám sát phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát.

  Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các quy định tại Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

  Cục Giám định

  1694

  Câu hỏi khác

  Hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt (16/8/2022)

  Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Vương tại hòm thư vuonganhpy@gmail.com hỏi về trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình trên công trường (23/5/2019)

  Trả lời câu hỏi của độc giả Phan Khắc Dũng tại hòm thư pkdung135@gmail.com về điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn của nhà thầu thi công xây dựng công trình cấp I (23/5/2019)

  Trả lời ông Lê Quang Dũng (quangdung10286@gmail.com) về công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành. (29/11/2018)

  Trả lời thắc mắc về chỉ huy trưởng công trình của các thành viên liên danh (8/3/2018)

  Trả lời câu hỏi của bạn đọc Bùi Hà Nam (14/11/2017)

  Trả lời đề nghị của ông Trần Văn Xuân về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát (4/10/2017)

  Trả lời thắc mắc của công ty SPCC về tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng; (3/6/2017)

  Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Hà Nội về nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình của tư vấn giám sát (19/5/2017)

  Nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ khảo sát xây dựng (29/12/2016)

   
  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An