Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt

  Ngày 11/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2551/BXD-GĐ gửi Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt.

  Theo nội dung Văn bản số 1507/ĐS-QLHT ngày 01/6/2022 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Tổng công ty đường sắt Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, nên là chủ thể được giao quản lý sử dụng công trình theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

  Trường hợp được tổ chức thực hiện việc sửa chữa công trình, thiết bị công trình nêu trên, Tổng công ty đường sắt Việt Nam có thể tự thực hiện quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo hợp đồng đặt hàng và các pháp luật khác có liên quan.


  Cục Giám định

  1272

  Câu hỏi khác

  Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc đối với công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định (16/8/2022)

  Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Vương tại hòm thư vuonganhpy@gmail.com hỏi về trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình trên công trường (23/5/2019)

  Trả lời câu hỏi của độc giả Phan Khắc Dũng tại hòm thư pkdung135@gmail.com về điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn của nhà thầu thi công xây dựng công trình cấp I (23/5/2019)

  Trả lời ông Lê Quang Dũng (quangdung10286@gmail.com) về công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành. (29/11/2018)

  Trả lời thắc mắc về chỉ huy trưởng công trình của các thành viên liên danh (8/3/2018)

  Trả lời câu hỏi của bạn đọc Bùi Hà Nam (14/11/2017)

  Trả lời đề nghị của ông Trần Văn Xuân về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát (4/10/2017)

  Trả lời thắc mắc của công ty SPCC về tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng; (3/6/2017)

  Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Hà Nội về nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình của tư vấn giám sát (19/5/2017)

  Nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ khảo sát xây dựng (29/12/2016)

   
  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An