Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Vương tại hòm thư vuonganhpy@gmail.com hỏi về trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình trên công trường

  Nhà thầu A tham gia đấu thầu, sau khi trúng thầu và triển khai thi công, chỉ huy trưởng công trình không thường xuyên có mặt ở công trình mà chỉ có cán bộ kỹ thuật giám sát của nhà thầu A có mặt trên công trình. Cho tôi hỏi, như vậy có được không, hay bắt buộc phải có mặt của chỉ huy trưởng trên toàn bộ thời gian ở công trường (những nhân sự này là những nhân sự chủ chốt trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu A)?

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến trả lời như sau

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể. Căn cứ theo trách nhiệm cá nhân được nêu trong hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu được chủ đầu tư chấp thuận và phê duyệt trước khi thi công xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình có trách nhiệm tổ chức quản lý công việc, thực hiện điều hành hoạt động thi công trên công trường để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo các quy định của pháp luật  Cục Giám định

  3100

  Câu hỏi khác

  Hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt (16/8/2022)

  Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc đối với công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định (16/8/2022)

  Trả lời câu hỏi của độc giả Phan Khắc Dũng tại hòm thư pkdung135@gmail.com về điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn của nhà thầu thi công xây dựng công trình cấp I (23/5/2019)

  Trả lời ông Lê Quang Dũng (quangdung10286@gmail.com) về công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành. (29/11/2018)

  Trả lời thắc mắc về chỉ huy trưởng công trình của các thành viên liên danh (8/3/2018)

  Trả lời câu hỏi của bạn đọc Bùi Hà Nam (14/11/2017)

  Trả lời đề nghị của ông Trần Văn Xuân về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát (4/10/2017)

  Trả lời thắc mắc của công ty SPCC về tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng; (3/6/2017)

  Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Hà Nội về nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình của tư vấn giám sát (19/5/2017)

  Nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ khảo sát xây dựng (29/12/2016)

   
  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An