Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Giải đáp về việc kiểm định xây dựng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của độc giả Đặng Tuấn Anh ở địa chỉ thư điện tử :anhdt.tvgd@hec.com.vn: ngày 13/02/2016 đề nghị giải đáp về việc kiểm định xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

Trường hợp kiểm định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, công trình đã được kiểm định có khiếm khuyết về chất lượng, Nhà thầu kiểm định xây dựng có thể thực hiện thiết kế sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết này nếu đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

(Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng)

Cục Giám định

1217

Câu hỏi khác

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85. (7/6/2018)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Tiểu Dũng tại địa chỉ thư điện tử:ngtieudung2016@gmail.com về việc áp dụng Ttêu chuẩn đánh giá cường độ bê tông (16/5/2018)

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Mạnh tại địa chỉ thư điện tử: honghaxn03@gmail.com hỏi về thí nghiệm vật liệu điện nước (23/10/2017)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc thuong nguyen manh tại địa chỉ email: thuongcdxd@gmail.com về tư vấn giám sát vàthí nghiệm vật liệu (20/9/2017)

Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng tại địa chỉ email dung30x1gl@gmail.com (14/8/2017)

Trả lời câu hỏi của nhà thầu SPCC có phòng thí nghiệm LAS-163 hỏi về thí nghiệm (7/8/2017)

Trả lời câu hỏi của độc giả Ngô Ngọc Trường tại địa chỉ truongnn93@wru.vn hỏi về trách nhiệm đối với kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (19/7/2017)

Trả lời câu hỏi của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA (3/7/2017)

Lập giải pháp giám sát và thực hiện các bước chỉ định thầu dự án (26/5/2017)

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng (13/12/2016)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT