Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của bạn đọc thuong nguyen manh tại địa chỉ email: thuongcdxd@gmail.com về tư vấn giám sát và thí nghiệm vật liệu

  1. Nội dung câu hỏi:

  Xin hỏi quý Cục:

  Trung tâm tư vấn của tôi hoạt động độc lập có tài khoản và con dấu. Hiện tại, trung tâm có phòng thí nghiệm được cấp phép. Vậy tôi xin hỏi trên cùng một công trình xây dựng, trung tâm tôi có vừa được làm tư vấn giám sát vừa thí nghiệm vật liệu hay không ? Nếu được thì quy định ở văn bản nào, vì hiện nay một số văn bản chưa rõ ràng lắm.

  Xin trân trọng cảm ơn

  2. Nội dung trả lời:

  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP chỉ quy định tổ chức giám sát phải độc lập với nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình và không được tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách. Vì vậy, Phòng thí nghiệm của Trung tâm được phép làm thí nghiệm vật liệu xây dựng kiểm tra chất lượng thi công các công trình do Trung tâm làm tư vấn giám sát trừ trường hợp thí nghiệm phục vụ công tác kiểm định đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách để đảm bảo tính độc lập theo quy định.

  Tuy nhiên, công tác thí nghiệm nêu trên phải đáp ứng điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ; Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận theo Quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, đề nghị Trung tâm nghiên cứu thực hiện./.

  Cục Giám định

  2108


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT