Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Lập giải pháp giám sát và thực hiện các bước chỉ định thầu dự án

Câu hỏi của bạn Phạm Ngọc Hà tại hòm thư ngochapham116@yahoo.com hỏi

Theo quy định tại Mục 3 Điều 120 Luật Xây dựng quy định “Nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải lập đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác”.

Công trình của chúng tôi chi phí giám sát 146 triệu nên theo quy định tại khoản 1 Điều 54 và khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ gói thầu tư vấn giám sát được thực hiện theo quy trình rút gọn. Vậy việc đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng như trên được thực hiện khi nào, hiện tại cơ quan chúng tôi có 3 quan điểm khác nhau:

Quan điểm 1: Sau khi có quyết định chỉ định thầu 2 bên ký hợp đồng sau đó đơn vị tư vấn giám sát lập đề xuất giải pháp giám sát trình chủ đầu tư chấp thuận.

Quan điểm 2: Sau khi thương thảo hợp đồng, đơn vị tư vấn giám sát lập đề xuất giải pháp giám sát, trên cơ sở đó trình duyệt kết quả chỉ định thầu và ký hợp đồng..

Quan điểm 3: Đơn vị tư vấn giám sát dự kiến được lựa chọn lập đề xuất giải pháp giám sát, 2 bên thương thảo hợp đồng, trên cơ sở đó trình duyệt kết quả chỉ định thầu và ký hợp đồng.

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Xây dựng năm 2014, nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải lập đề xuất giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và các nội dung cần thiết khác. Do đó, bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc để yêu cầu nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm lập giải pháp giám sát và thực hiện các bước chỉ định thầu phù hợp theo quy định./.

Cục Giám định

2083

Câu hỏi khác

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85. (7/6/2018)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Tiểu Dũng tại địa chỉ thư điện tử:ngtieudung2016@gmail.com về việc áp dụng Ttêu chuẩn đánh giá cường độ bê tông (16/5/2018)

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Mạnh tại địa chỉ thư điện tử: honghaxn03@gmail.com hỏi về thí nghiệm vật liệu điện nước (23/10/2017)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc thuong nguyen manh tại địa chỉ email: thuongcdxd@gmail.com về tư vấn giám sát vàthí nghiệm vật liệu (20/9/2017)

Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng tại địa chỉ email dung30x1gl@gmail.com (14/8/2017)

Trả lời câu hỏi của nhà thầu SPCC có phòng thí nghiệm LAS-163 hỏi về thí nghiệm (7/8/2017)

Trả lời câu hỏi của độc giả Ngô Ngọc Trường tại địa chỉ truongnn93@wru.vn hỏi về trách nhiệm đối với kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (19/7/2017)

Trả lời câu hỏi của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA (3/7/2017)

Giải đáp về việc kiểm định xây dựng (7/3/2017)

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng (13/12/2016)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT