Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA

  Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA có trụ sở tại 40 Nguyễn Năng Lự, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi, đăng ký kinh doanh số 4300791261 ngày 23/12/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận số 26/GCN-BXD ngày 24/01/2017 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

  Gói thầu số 09: thi công hạng mục đê kè đợt 2: Từ Km0-Km1+309.83 thuộc dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía đông Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Khi lập hồ sơ đấu thầu Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh ký hợp đồng nguyên tắc với Phòng thí nghiệm LAS-XD 138 và Phòng thí nghiệm số LAS-XD 1295 để tham gia thí nghiệm công trình.

  Khi bắt đầu triển khai thi công do các phòng thí nghiệm đã tham gia trong hồ sơ đấu thầu không đáp ứng yêu cầu của Nhà thầu chính, nên Nhà thầu chính có văn bản đệ trình bổ sung Phòng thí nghiệm kiểm định thuộc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVNIA (LAS-XD 1655) cùng hồ sơ năng lực kèm theo để tham gia thí nghiệm công trình.

  Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA Kính đề nghị Quý Cục là cơ quản quản lý chất lượng công trình xây dựng Nhà nước xem xét Công ty chúng tôi được Nhà thầu chính chọn để tham gia công trình có đúng quy định của Nhà nước hay không.

  Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phúc đáp của Quý Cục.

  Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; chủ đầu tư có trách nhiệm chấp thuận các nhà thầu phụ tham gia hoạt động xây dựng do nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng đề xuất theo quy định của hợp đồng.

  Vì vậy khi thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ đấu thầu, hồ sơ đề xuất thì chủ đầu tư có trách nhiệm chấp thuận nhà thầu này theo quy định tại Khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Phòng thí nghiệm được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và Thông tư số 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và các yêu cầu theo quy định của hợp đồng./.

  Cục Giám định

  4077


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT