Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Mạnh tại địa chỉ thư điện tử: honghaxn03@gmail.com hỏi về thí nghiệm vật liệu điện nước

  Nội dung câu hỏi:

  1. Có những loại thí nghiệm nào về vật liệu Điện, nước (dây, cáp, thiết bị, ống nước...) cần làm trước khi đem vào thi công lắp đặt các công trình dân dụng (chung cư, trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê...)? Bất cứ vật liệu gì cũng phải thí nghiệm hay chỉ 1 số loại điển hình?

  2. Chi phí thí nghiệm do Nhà thầu chi trả hay do Chủ đầu tư chi trả (khi trong hợp đồng không nói rõ bên nào chi trả) ?
  Công ty chúng tôi đang vướng mắc vấn đề này, Chủ đầu tư yêu cầu tất cả vât liệu phải đem thí nghiệm đầu vào (từ dây 2.5mm2 tới cáp 240mm2, thiết bị, các loại ống...) và yêu cầu Nhà thầu tự thanh toán chi phí thí nghiệm (trong hợp đồng không đề cập vấn đề này).
  Vậy chúng tôi xin hỏi các nội dung trên. Xin cám ơn!


  Nội dung trả lời:

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm “Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.”.

  Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì “ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật”.

  Bởi vậy, nhà thầu thi công phải nghiên cứu Chỉ dẫn kỹ thuật để xem những loại vật liệu, vật tư nào cần phải làm thí nghiệm; các phép thử cho từng loại vật tư, vật liệu này.

  2. Theo quy định Điểm đ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định :

  Chi phí khác của công trình gồm chi phí hạng mục chung và các chi phí không thuộc các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản này. Chi phí hạng mục chung gồm chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường, chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường, chi phí an toàn lao động, chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có), chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình (nếu có), chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu và một số chi phí có liên quan khác liên quan đến công trình.

  Vì vậy, Chi phí để thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng do nhà thầu chi trả.

  3. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu thí nghiệm đối chứng thì được thực hiện theo các quy định tại Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng


  Cục Giám định

  5999


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT