Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85.

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định trả lời như sau:

  Trong chỉ dẫn kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế có quy định việc kiểm tra độ chặt của đất đắp theo quy định của Tiêu chuẩn Công tác đất – thi công và nghiệm thu – TCVN 4447:2012 thì việc kiểm tra độ chặt của đất đắp được thực hiện theo quy định tại Khoản 9.21 Tiêu chuẩn Công tác đất – thi công và nghiệm thu – TCVN 4447:2012./.

  Cục Giám định

  2194


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT