Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85.

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định trả lời như sau:

Trong chỉ dẫn kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế có quy định việc kiểm tra độ chặt của đất đắp theo quy định của Tiêu chuẩn Công tác đất – thi công và nghiệm thu – TCVN 4447:2012 thì việc kiểm tra độ chặt của đất đắp được thực hiện theo quy định tại Khoản 9.21 Tiêu chuẩn Công tác đất – thi công và nghiệm thu – TCVN 4447:2012./.

Cục Giám định

1114MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT