Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của nhà thầu SPCC có phòng thí nghiệm LAS-163 hỏi về thí nghiệm

1. Nội dung câu hỏi:

Nhà thầu SPCC là doanh nghiệp nước ngoài 100% có phòng thí nghiệm LAS-XD 163 xin hỏi Quý Cục 3 câu hỏi như sau :

1. Phòng thí nghiệm LAS-XD 163 của SPCC có được phép làm thí nghiệm vật liệu xây dựng cho các công trình do SPCC làm tư vấn giám sát hay không ?

(Vừa giám sát vừa thí nghiệm VLXD)

2. Phòng thí nghiệm LAS-XD 163 của SPCC có được phép làm thí nghiệm vật liệu xây dựng cho các công trình do SPCC làm thi công hay không ?

(Vừa thi công vừa thí nghiệm)

3. Phòng thí nghiệm LAS-XD 163 của SPCC có được phép làm thí nghiệm nén bê tông 28 ngày tuổi, thử chống thấm, thử cốt liệu, thử xi măng cho các công trình cho các công trình do SPCC sản xuất và cung cấp bê tông hay không? Kết quả thí nghiệm có phục vụ công tác hoàn công được hay không ?

(Vừa sản xuất, cung cấp VLXD vừa thí nghiệm)

Kính mong quý Bộ và quý Cục trả lời giúp công ty câu hỏi trên. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Hà Nội xin chân thành cảm ơn.

2. Nội dung trả lời:

1. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP chỉ quy định tổ chức giám sát phải độc lập với nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình và không được tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát. Vì vậy, Phòng thí nghiệm LAS-XD 163 được phép làm thí nghiệm vật liệu xây dựng kiểm tra chất lượng thi công các công trình do SPCC làm tư vấn giám sát; trừ trường hợp thí nghiệm phục vụ công tác kiểm định đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách để đảm bảo tính độc lập theo quy định.

2. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng. Vì vậy, Phòng thí nghiệm LAS-XD 163 có được phép làm thí nghiệm vật liệu xây dựng kiểm tra chất lượng thi công cho các công trình do SPCC thi công xây dựng.

3. Theo quy định tại Khoản 1,2 Điều 24 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (nhà thầu thi công cây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng theo quy định của hợp đồng. Kết quả thí nghiệm là một trong các hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình thuộc Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục III Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Tuy nhiên, công tác thí nghiệm nêu trên phải đáp ứng điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nhị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ; Thông tư số 06/2017/TT-BXD06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận theo Quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện./.


Cục Giám định

2539

Câu hỏi khác

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85. (7/6/2018)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Tiểu Dũng tại địa chỉ thư điện tử:ngtieudung2016@gmail.com về việc áp dụng Ttêu chuẩn đánh giá cường độ bê tông (16/5/2018)

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Mạnh tại địa chỉ thư điện tử: honghaxn03@gmail.com hỏi về thí nghiệm vật liệu điện nước (23/10/2017)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc thuong nguyen manh tại địa chỉ email: thuongcdxd@gmail.com về tư vấn giám sát vàthí nghiệm vật liệu (20/9/2017)

Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng tại địa chỉ email dung30x1gl@gmail.com (14/8/2017)

Trả lời câu hỏi của độc giả Ngô Ngọc Trường tại địa chỉ truongnn93@wru.vn hỏi về trách nhiệm đối với kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (19/7/2017)

Trả lời câu hỏi của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA (3/7/2017)

Lập giải pháp giám sát và thực hiện các bước chỉ định thầu dự án (26/5/2017)

Giải đáp về việc kiểm định xây dựng (7/3/2017)

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng (13/12/2016)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT