Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng tại địa chỉ email dung30x1gl@gmail.com

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng có địa chỉ tại hòm thư điện tử dung30x1gl@gmail.com, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, là công tác bảo trì công trình xây dựng bao gồm việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình (mà không làm thay đổi công năng, quy mô công trình). Vì vậy, việc duy tu, sửa chữa công trình có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 39 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Trong đó, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng tự quyết định về kế hoạch thực hiện, có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa và không có quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn đối với việc duy tu, sửa chữa này./.

Cục Giám định

615

Câu hỏi khác

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85. (7/6/2018)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Tiểu Dũng tại địa chỉ thư điện tử:ngtieudung2016@gmail.com về việc áp dụng Ttêu chuẩn đánh giá cường độ bê tông (16/5/2018)

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Mạnh tại địa chỉ thư điện tử: honghaxn03@gmail.com hỏi về thí nghiệm vật liệu điện nước (23/10/2017)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc thuong nguyen manh tại địa chỉ email: thuongcdxd@gmail.com về tư vấn giám sát vàthí nghiệm vật liệu (20/9/2017)

Trả lời câu hỏi của nhà thầu SPCC có phòng thí nghiệm LAS-163 hỏi về thí nghiệm (7/8/2017)

Trả lời câu hỏi của độc giả Ngô Ngọc Trường tại địa chỉ truongnn93@wru.vn hỏi về trách nhiệm đối với kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (19/7/2017)

Trả lời câu hỏi của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA (3/7/2017)

Lập giải pháp giám sát và thực hiện các bước chỉ định thầu dự án (26/5/2017)

Giải đáp về việc kiểm định xây dựng (7/3/2017)

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng (13/12/2016)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT