Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng tại địa chỉ email dung30x1gl@gmail.com

  Sau khi nghiên cứu câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng có địa chỉ tại hòm thư điện tử dung30x1gl@gmail.com, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, là công tác bảo trì công trình xây dựng bao gồm việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình (mà không làm thay đổi công năng, quy mô công trình). Vì vậy, việc duy tu, sửa chữa công trình có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 39 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Trong đó, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng tự quyết định về kế hoạch thực hiện, có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa và không có quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn đối với việc duy tu, sửa chữa này./.

  Cục Giám định

  1235


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT